U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz overeenkomstig artikel 17 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

van de Vlaamse Regering
1828 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: te behandelen in plenaire vergadering

Procedureverloop

30 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
20 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 februari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.

Documenten

1828 (2018-2019) nr. 1
1828 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid