U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Verslag van de gedachtewisseling over de derde voortgangsrapportage van het geactualiseerde actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering

verslag door Jo De Ro en Yasmine Kherbache
1806 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

15 januari 2019
28 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1806 (2018-2019) nr. 1