U bent hier

Verslag van de gedachtewisseling over de derde voortgangsrapportage van het geactualiseerde actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering

verslag door Jo De Ro en Yasmine Kherbache
1806 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

15 januari 2019
28 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1806 (2018-2019) nr. 1

Meer details

Verslaggevers
Jo De Ro en Yasmine Kherbache