U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot bekrachtiging van de coördinatie van de waterregelgeving in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot opheffing van de gecoördineerde regelgeving

1705 (2018-2019) nr. 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 november 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.

Documenten

1705 (2018-2019) nr. 1
1705 (2018-2019) nr. 2
1705 (2018-2019) nr. 3
1705 (2018-2019) nr. 4