U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat de inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden voor een sociale woning betreft

1607 (2017-2018) nr. 1

Procedureverloop

28 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
19 juni 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
27 juni 2018
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

Documenten

1607 (2017-2018) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid