U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

1556 (2017-2018) nr. 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

22 mei 2018
Verslag (pdf) ingediend.
24 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.

Documenten

1556 (2017-2018) nr. 1
1556 (2017-2018) nr. 3
1556 (2017-2018) nr. 4

Meer details

Verslaggevers