U bent hier

Ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

van de Vlaamse Regering, verslag door Gwenny De Vroe en Johan Danen
1583 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
16 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 mei 2018
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
29 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
13 juni 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Te behandelen in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
22 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
23 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1583 (2017-2018) nr. 1
1583 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1583 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid