U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
25 mei 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
5 juni 2018
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
20 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
29 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
3 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1582 (2017-2018) nr. 1
1582 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1582 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid