U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien), opgemaakt te Rotterdam op 30 januari 2017

van de Vlaamse Regering
1586 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
31 mei 2018
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
5 juni 2018
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
15 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
29 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
26 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1586 (2017-2018) nr. 1
1586 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1586 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
86 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 86 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid