U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging

van de Vlaamse Regering
1518 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
22 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
19 april 2018
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
9 mei 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
18 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
15 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1518 (2017-2018) nr. 1
1518 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1518 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Joris Poschet en Imade Annouri
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid