U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van de rechtspositie van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en tot wijziging van het financieringsluik van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

1444 (2017-2018) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

12 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1444 (2017-2018) nr. 1
1444 (2017-2018) nr. 2
1444 (2017-2018) nr. 3