U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid

1295 (2017-2018) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

23 januari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1295 (2017-2018) nr. 1
1295 (2017-2018) nr. 2
1295 (2017-2018) nr. 3