U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet over het lokaal bestuur en over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

1353 (2017-2018) nr. 7
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

12 december 2017
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers