U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

1321 (2017-2018) nr. 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

22 december 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1321 (2017-2018) nr. 1
1321 (2017-2018) nr. 2
1321 (2017-2018) nr. 3
1321 (2017-2018) nr. 4