U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 en over de beleidsbrieven Armoedebestrijding 2017-2018, Gelijke Kansen 2017-2018 en Wonen 2017-2018

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Björn Anseeuw, An Christiaens, Bart Van Malderen, Piet De Bruyn, Els Robeyns, Cindy Franssen en Elke Van den Brandt
15 (2017-2018) nr. 4-K
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

30 november 2017
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2017-2018) nr. 1-Bijlagen
15 (2017-2018) nr. 4-A
15 (2017-2018) nr. 4-B
15 (2017-2018) nr. 4-C
15 (2017-2018) nr. 4-D
15 (2017-2018) nr. 4-E
15 (2017-2018) nr. 4-F
15 (2017-2018) nr. 4-G
15 (2017-2018) nr. 4-H
15 (2017-2018) nr. 4-I
15 (2017-2018) nr. 4-J
15 (2017-2018) nr. 4-K
15 (2017-2018) nr. 5
15 (2017-2018) nr. 5-Erratum
15 (2017-2018) nr. 7

Meer details

Verslaggevers
Björn Anseeuw, An Christiaens, Bart Van Malderen, Piet De Bruyn, Els Robeyns, Cindy Franssen en Elke Van den Brandt