U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, wat de jachtrechten betreft

van Bart Caron, Ingrid Pira, Elisabeth Meuleman en Johan Danen
1381 (2017-2018) nr. 1

Procedureverloop

22 november 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
30 november 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
8 december 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
11 december 2018
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
18 december 2018
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
8 januari 2019
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 januari 2019
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Verworpen in commissie

Documenten

1381 (2017-2018) nr. 1
1381 (2017-2018) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid