U bent hier

Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Lode Ceyssens en Ingrid Pira over het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

1149 (2016-2017) nr. 9
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

21 november 2017
Verslag (pdf) ingediend.
23 november 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.

Meer details

Verslaggevers