U bent hier

Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2018

van het Rekenhof
16 (2017-2018) nr. 1

Procedureverloop

14 november 2017
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
16 november 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
21 november 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bevoegdheid Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voortzetting van de bespreking
23 november 2017
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheid Wonen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs
Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Sport van Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie, Werk, Innovatie en Sport
Bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda:
Bevoegdheid Armoedebestrijding van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Bevoegdheid Gelijke Kansen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
27 november 2017
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheden Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams miniter van Begroting, Financiën en Energie
Voortzetting van de bespreking
28 november 2017
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
29 november 2017
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Bevoegdheid Dierenwelzijn van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
30 november 2017
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegheden Wonen, Armoedebestrijding en Gelijke Kansen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Werk en Economie, Wetenschap en Innovatie van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheid Sociale Economie van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
5 december 2017
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking, akteneming deelverslagen van de andere commissies en stemming over de begrotingsontwerpen
20 december 2017
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Documenten

16 (2017-2018) nr. 1

Meer details

Verslaggevers