U bent hier

Voorstel van decreet houdende de handhaving van decretale bepalingen inzake dierenwelzijn

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde
1269 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

13 september 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
3 oktober 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 mei 2019
Vervallen

Documenten

1269 (2016-2017) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid