U bent hier

Voorstel van decreet houdende de handhaving van decretale bepalingen inzake dierenwelzijn

1269 (2016-2017) nr. 1

Procedureverloop

13 september 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 september 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
3 oktober 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Documenten

1269 (2016-2017) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid