U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

1163 (2016-2017) nr. 3
Amendementen 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 en 34
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

8 juni 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers