U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend, ondertekend te Brussel op 28 april 2004

1066 (2016-2017) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

26 april 2017
Verslag (pdf) ingediend
4 mei 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1066 (2016-2017) nr. 1
1066 (2016-2017) nr. 2

Meer details