U bent hier

Nota van de Vlaamse Regering Conceptnota Windkracht 2020

1101 (2016-2017) nr. 1

Procedureverloop

14 maart 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
15 maart 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
22 maart 2017
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking met Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Documenten

1101 (2016-2017) nr. 1
1101 (2016-2017) nr. 2

Meer details