U bent hier

Evaluatie door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van het begrotingsbeleid 2017 van de Vlaamse Gemeenschap

van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12 (2016-2017) nr. 1

Procedureverloop

18 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
24 januari 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
10 mei 2017
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
11 mei 2017
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Werk en Economie, Wetenschap en Innovatie van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheid Sociale Economie van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Sport van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
16 mei 2017
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
Bevoegdheid Kanselarij en Bestuur van Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Toelichting en bespreking
Bevoegdheid Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017 (onder voorbehoud indiening) Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
17 mei 2017
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda:
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017 (onder voorbehoud indiening)
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017 (onder voorbehoud indiening) Bevoegdheid Coördinatie Brussel van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017 (onder voorbehoud indiening) Bevoegdheid Energie van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
18 mei 2017
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Verslag van de hoorzitting over de evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2017 van de Vlaamse Gemeenschap
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017 (onder voorbehoud indiening) Bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

Documenten

12 (2016-2017) nr. 1
12 (2016-2017) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dossiers