U bent hier

Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2017 van de Vlaamse Gemeenschap

van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12 (2016-2017) nr. 1

Procedureverloop

18 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
24 januari 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
9 mei 2017
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Benoeming van een verslaggever en toelichting
10 mei 2017
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
11 mei 2017
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Werk en Economie, Wetenschap en Innovatie van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheid Sociale Economie van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Sport van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
16 mei 2017
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
Bevoegdheid Kanselarij en Bestuur van Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Toelichting en bespreking
Bevoegdheid Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017 (onder voorbehoud indiening)
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
17 mei 2017
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017 (onder voorbehoud indiening)
Bevoegdheid Energie van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda:
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017 (onder voorbehoud indiening)
Bevoegdheid Coördinatie Brussel van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017 (onder voorbehoud indiening)
18 mei 2017
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017 (onder voorbehoud indiening)
Bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

Documenten

12 (2016-2017) nr. 1
12 (2016-2017) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dossiers