U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs en bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

1000 (2016-2017) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken:

Documenten

1000 (2016-2017) nr. 1
1000 (2016-2017) nr. 2