U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017. Meerjarenraming 2017-2022

van de Vlaamse Regering
21 (2016-2017) nr. 1

Procedureverloop

21 november 2016
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
22 november 2016
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
6 december 2016
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
13 december 2016
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 december 2016
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Meer details

Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid