U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017. Meerjarenraming 2017-2022

van de Vlaamse Regering
21 (2016-2017) nr. 1

Procedureverloop

21 november 2016
Toelichtingen (pdf) ingediend.
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
22 november 2016
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
13 december 2016
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 december 2016
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid