U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de oprichting en de organisatie van de regulator betreft

812 (2015-2016) nr. 8
Amendementen 7 en 8
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

16 november 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

812 (2015-2016) nr. 1
812 (2015-2016) nr. 2
812 (2015-2016) nr. 3
812 (2015-2016) nr. 4
812 (2015-2016) nr. 7
812 (2015-2016) nr. 8