U bent hier

Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2016

van het Rekenhof
20 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

25 mei 2016
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Bevoegdheid Dierenwelzijn van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Bevoegdheid Energie van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
7 juni 2016
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Repliek van de Vlaamse Regering op het verslag van het Rekenhof over de begrotingaanpassing 2016 door minister Bart Tommelein Voortzetting van de bespreking
29 juni 2016
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Documenten

20 (2015-2016) nr. 1

Meer details