U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking, wat onderwijs als transversaal thema betreft

752 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

29 april 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
10 mei 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
19 mei 2016
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
24 mei 2016
Ingetrokken.

Documenten

752 (2015-2016) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid