U bent hier

Nota van de Vlaamse Regering Conceptnota betreffende leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

621 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: in behandeling in Commissie voor Onderwijs

Procedureverloop

19 januari 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
21 januari 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
29 januari 2016
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
28 april 2016
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Toelichting door de ministers, bespreking en voorstelling van de stand van zaken van de lopende pilootprojecten door de betrokken administraties

Documenten

621 (2015-2016) nr. 1

Meer details