U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, wat de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen betreft

601 (2015-2016) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 december 2015
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

601 (2015-2016) nr. 1
601 (2015-2016) nr. 1-Erratum
601 (2015-2016) nr. 2