U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering

562 (2015-2016) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

20 november 2015
Amendement (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.

Documenten

562 (2015-2016) nr. 1
562 (2015-2016) nr. 2
562 (2015-2016) nr. 5