U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap

448 (2014-2015) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

1 oktober 2015
Amendement (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.

Documenten

448 (2014-2015) nr. 1
448 (2014-2015) nr. 2
448 (2014-2015) nr. 3