U bent hier

Gedachtewisseling over het eindrapport van de visitatiecommissie voor het Agentschap Integratie en Inburgering

83 (2019-2020)
Externe sprekers
Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen), Bart De Vos (management consultant Möbius Business Redesign) en Jo De Ro (algemeen directeur Agentschap Integratie en Inburgering)
Tekst nog niet beschikbaar
Stand van zaken: Verslag in voorbereiding

Procedureverloop

24 juni 2020
Beslissing Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
30 juni 2020
Te behandelen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
In behandeling in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Afgehandeld in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Verslag in voorbereiding

Meer details