U bent hier

Hoorzitting over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat de implementatie van het zesde Mestactieprogramma betreft

45 (2018-2019)
Externe sprekers
Bart De Schutter (namens de Mestbank), Annick Goossens (beleidsmedewerker Mestbank), Freek Verdonckt (namens Natuurpunt en BBL), Hendrik Vandamme (voorzitter Algemeen Boerensyndicaat) en Georges Van Keerberghen (lid hoofdbestuur Boerenbond)
Stand van zaken: afgehandeld in commissie

Procedureverloop

1 april 2019
Beslissing Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
2 april 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Documenten

Meer details

Verslaggever