U bent hier

Gedachtewisseling over de derde voortgangsrapportage over de uitvoering van de resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering en van het actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme

107 (2015-2016)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding), Hilde Crevits (viceminister-president van de Vlaamse Regering) en Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
Stand van zaken: afgehandeld in commissie

Procedureverloop

16 november 2016
Beslissing Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering
Te behandelen in Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering
In behandeling in Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering
Afgehandeld in Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering

Meer details

Verslaggevers
Ward Kennes en Yasmine Kherbache