Search in Vlaams Parlement

Over Filip De Man

Politieke carrière

Federale mandaten

  • Volksvertegenwoordiger kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (13 juni 2010 - 24 mei 2014)
  • Volksvertegenwoordiger kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (10 juni 2007 - 12 juni 2010)
  • Volksvertegenwoordiger kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (18 mei 2003 - 9 juni 2007)
  • Volksvertegenwoordiger kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (13 juni 1999 - 17 mei 2003)
  • Volksvertegenwoordiger kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
  • Volksvertegenwoordiger arrondissement Brussel (24 november 1991 - 20 mei 1995)
  • Ereondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (situatie op 30 juli 2014)

Europese mandaten

  • Europees Parlementslid (situatie op 2 juli 2019)

Fracties in het Vlaams Parlement

  • VB (7 januari 1992 - 20 mei 1995)

Geboren

Roeselare op
Scroll to top