De meeste commissies van het parlement zijn beleidscommissies: ze hebben elk een of meer eigen onderdelen van het beleid waarover zij vergaderen. In de zittingsperiode 2019-2024 telt het Vlaams Parlement twaalf van deze commissies.

Scroll naar boven