Search in Vlaams Parlement

Vlaams beleid in Brussel en de Vlaamse Rand

Brussel skyline

Bij het begin van de nieuwe zittingsperiode heeft de commissie Brussel en de Vlaamse Rand alle Vlaamse gemeenschapsministers uitgenodigd om hun beleid ten aanzien van Brussel en de brede Vlaamse rand te komen toelichten. Op die manier wil de commissie bij de gemeenschapsministers aandacht vragen voor de specifieke situatie van Brussel en de brede Vlaamse rand. De demografische druk zorgt er op veel domeinen voor grootstedelijke uitdagingen. De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd om in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest beleid te voeren op het vlak van onderwijs, sport, welzijn en gezondheid, cultuur, integratie en inburgering, en armoedebestrijding.

Er vonden al twee gedachtewisselingen plaats waaraan de leden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie deelnamen. De gedachtewisseling met minister Wouter Beke over het welzijns-, gezondheids- en armoedebeleid werd uitgesteld wegens de druk bezette agenda van de minister ten gevolge van COVID-19.

 

Lees en herbekijk

  • Gedachtewisseling met minister Bart Somers over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand (4 maart 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

  • Gedachtewisseling met minister Ben Weyts over het Vlaamse onderwijs- en sportbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand (11 maart 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

Scroll to top