1. Zorg voor een optimale leesbaarheid

Uw verzoekschrift is beter leesbaar als het getypt is. Dien daarom bij voorkeur geen handgeschreven verzoekschrift in, maar voorzie een uitgetypt exemplaar. 

2. Voeg volgende info toe bovenaan uw verzoekschrift:

 • Zet bovenaan 'verzoekschrift'.
 • Richt uw verzoekschrift aan het Vlaams Parlement of aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, mevrouw Liesbeth Homans.
 • Vermeld leesbaar uw naam en voornaam.
 • Geef een contactadres en het telefoonnummer waarop u tijdens de werkuren bereikbaar bent, of geef uw mailadres.

3. Uw verzoek zelf?

 • Formuleer uw verzoek bondig en duidelijk.
 • Motiveer uw verzoek.
 • Documenteer eventueel uw verzoek.
 • Alleen als dat echt nodig is, vermeldt u de namen van andere mensen in uw verzoekschrift: zij hebben recht op hun privacy.
 • Denk eraan dat het parlement uw verzoekschrift in principe behandelt in een vergadering die voor iedereen toegankelijk is. 
 • Als u uitleg wil komen geven in het parlement, moet u dat expliciet vragen. De commissie die uw verzoekschrift behandelt, beslist of ze op die vraag ingaat. 

4. Ondertekening van uw verzoekschrift

 • Onderteken uw verzoekschrift.
 • Meerdere personen kunnen samen een verzoekschrift ondertekenen. Zet de verschillende ondertekenaars in een lijst en nummer hen. Van elke ondertekenaar moet dan de naam, voornaam en handtekening op het verzoekschrift staan. Als er meerdere kopieën van het verzoekschrift zijn met handtekeningen, dan moeten alle ondertekenaars een identieke tekst ondertekenen.
 • U moet altijd als persoon ondertekenen, u mag dus niet ondertekenen in naam van een organisatie. Verzoekschriften namens een vereniging of organisatie zijn verboden.

Het Vlaams Parlement neemt altijd contact op met de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. Die bewaart dus best de contactgegevens van alle ondertekenaars, zodat hij hen op de hoogte kan houden van het antwoord.

Scroll naar boven