Search in Vlaams Parlement

Publiekswerking: Informeren, leren en enthousiasmeren

De publiekswerking van het Vlaams Parlement kwam midden maart 2020 abrupt tot stilstand als gevolg van de COVID-19-pandemie. Alle bezoeken en evenementen werden geannuleerd. Nochtans was het jaar sterk gestart en was er de hoop om met een pak Vlamingen de vieringen van 25 jaar rechtstreekse verkiezingen en 50 jaar Vlaams Parlement met enthousiasme in te zetten.

bezoekerscentrum urban walk

Kom naar het parlement

Sinds november 2018 worden in het Bezoekerscentrum Vlaams Parlement aan de IJzerenkruisstraat alle groepen ontvangen die het parlement bezoeken of die er deelnemen aan evenementen. Het Bezoekerscentrum bevindt zich in de monumentale Lokettenzaal van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers. Iedereen kan er informatie opvragen aan de balie, iets kleins nuttigen in het Eetcafé, de tentoonstelling bezoeken of aan een begeleide rondleiding in de gebouwen beginnen.

Met de tentoonstelling beschikt het Vlaams Parlement over een extra troef om zijn werking en geschiedenis onder de aandacht van een breed publiek te brengen. De opstelling is speels en interactief en zorgt voor een boeiende en afwisselende ervaring: filmpjes, animaties, 3D-voorstellingen, spelletjes en een heus halfrond waar je écht kunt stemmen. De bezoekers kunnen alles beluisteren via de audiogids in vier talen.

Bij een groepsbezoek aan de tentoonstelling hoort altijd een begeleide uitstap van een half uur naar de Koepelzaal in het Vlaams Parlementsgebouw, de plek waar de 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers in een plenaire vergadering samenkomen, debatteren en beslissingen nemen die van belang zijn voor iedereen die in Vlaanderen leeft.

Het Bezoekerscentrum is ook het startpunt voor de rondleidingen van anderhalf uur in de parlementsgebouwen. De gids brengt de groep naar alle plaatsen die van belang zijn om de werking van de democratie te illustreren. Onderweg wordt ook een woordje uitleg gegeven over de geschiedenis van de gebouwen, de architectuur en de aanwezige kunstwerken.

Op maandag en vrijdag kunnen leerlingen een educatief dagprogramma volgen in het Vlaams Parlement. Een aangepaste rondleiding in de voormiddag wordt in de namiddag gevolgd door een simulatiespel over democratie en besluitvorming in een commissiezaal. Voorts leveren de in het parlement georganiseerde vormingen en nascholingen de leerkrachten, docenten en studenten in de lerarenopleiding ondersteuning rond leerstrategieën bij de lessen burgerschapseducatie die opgenomen zijn in de vakoverschrijdende eindtermen over democratie en burgerzin.

bezoekerscentrum urban walk rondleiding

Na enkele jaren van afwezigheid is er de traditie van deelname aan bestaande evenementen als de Open Monumentendag (thema: ‘maak plaats voor kunst’) en de Open Bedrijvendag (‘duurzaamheid’) met succes terug opgenomen. Opvallend daarbij was het groot aantal bezoekers dat voor het eerste kennismaakte met het Vlaams Parlement.

Een hoogtepunt was zeker de ontvangst van de bijna 5000 wandelaars van de Urban Walk die een pittig tochtje doorheen onze gebouwen te verwerken kregen.

In april 2020 kregen we het heuglijke nieuws binnen dat het aangevraagde partnerschap met Brussels Museums een feit is. Brussels Museums biedt een honderdtal musea uit het Brusselse een samenwerkingsplatform aan. De vzw verzorgt een sterke communicatie over alle activiteiten van haar leden en ontwikkelt ook eigen initiatieven als Museum Night Fever en Brussels Museums Nocturnes, events waaraan de partnerorganisaties kunnen deelnemen met een eigen programma.

Alle publieksactiviteiten die het Vlaams Parlement ontwikkelt in zijn gebouwen zijn gratis en worden zoveel mogelijk op maat van de groepen uitgevoerd. De waardering van onze bezoekers ligt hoog, gemiddeld rond de 80 procent. Dank aan de vele medewerkers binnen en buiten het parlement die zich hiervoor met veel enthousiasme en betrokkenheid hebben ingezet.

Zittingsjaar 2019-2020

 Rond-leidingen

Educatief spel

 Vormingen

Expo Bezoekers-centrum

Evenementen

september

1370

124

0

138

847

oktober

2195

370

76

713

402

november

1786

403

69

683

0

december

1108

225

13

432

4600

januari

1690

438

60

613

0

februari

1817

366

20

850

200

maart

3057

464

65

669

 

april

1138

90

30

678

 

mei

2178

395

40

646

 

juni

1242

190

0

189

 

Totalen

17581

3065

373

5611

6049

 

Totaal     2018-2019

Gemiddeld per dag

Totaal    2019-2020

Gemiddeld per dag

Aantal bezoekers per activiteit

26347

103

32679

119

Aantal bezoekers

23746

93

29614

108

(vanaf midden maart gaat het niet meer om effectieve bezoeken maar om de boekingen die tot op dat moment werden ontvangen (lichtblauwe kleur)).

Ondersteuning in de klas

Onder de naam ‘De Kracht van je Stem’ ontwikkelt de educatieve dienst al jarenlang lespakketten voor alle onderwijsniveaus. Zo helpt het Vlaams Parlement leerkrachten en leerlingen bij de verwerving van kennis over de democratische spelregels en de daaraan gekoppelde vaardigheden en attitudes. Naast informatie biedt het materiaal ook oefeningen die de creativiteit bevorderen, het probleemoplossend vermogen stimuleren en de samenwerkingsbereidheid vergroten. Leraren kunnen er een heel schooljaar mee aan de slag of de voor hun klas interessantste elementen eruit plukken voor een lesuur, themadagen of projectwerken. Verschillende pakketten worden momenteel herwerkt en geactualiseerd. De nieuwe versies zullen besteld of gedownload kunnen worden in het najaar van 2020.

Sinds 2019 werden twee educatieve spelen toegevoegd: een EDUbox Democratie in samenwerking met VRT NWS en het Centenspel dat online gespeeld kan worden. Met de EDUbox Democratie belanden de leerlingen op een onbewoond eiland en start voor hen een zoektocht over regels en afspraken maken, over samenleven en organiseren, over het oplossen van problemen en het creëren van consensus. Met het Centenspel wordt de leerling gebombardeerd tot minister van Begroting. Zoals gewoonlijk zijn er handleidingen gemaakt die de leerkrachten de nodige ondersteuning bieden.

Video met parlementsvoorzitter Liesbeth Homans voor de EDUbox Democratie

evenement dag van de communicatie kortom

Evenementen door derden

Een evenement organiseren in de zalen van het Vlaams Parlement biedt tal van verenigingen uit het middenveld een uniek kader voor hun studiedagen, congressen of colloquia. Ook de Vlaamse overheidsdiensten, de parlementaire fracties en paraparlementaire instellingen maken er dankbaar gebruik van. In het zittingsjaar 2019-2020 vonden 63 evenementen plaats waar bijna 9.000 personen aan deelnamen. Vanaf maart 2020 legde het coronavirus elke activiteit lam. Ter vergelijking, in het zittingsjaar 2018-2019 bezochten meer dan 15.000 deelnemers de 103 evenementen.

Scroll to top