Search in Vlaams Parlement

Projectsubsidies Kunsten

Cultuur theaterzaal

De nieuwe Vlaamse Regering besliste naar aanleiding van de begrotingsopmaak voor 2020 een algemene besparing van 6 procent door te voeren. Met betrekking tot zijn specifieke bevoegdheid Cultuur opteerde minister-president Jan Jambon ervoor om die besparing niet proportioneel te realiseren via de zogenaamde kaasschaafmethode, maar selectiever te werk te gaan. Hij beperkte de besparingen voor grote kunst- en erfgoedinstellingen tot 3 procent, en compenseerde dat door de projectsubsidies Kunsten, een kleinere begrotingspost, met meer dan de helft af te romen. De minister gaf daarvoor als argument dat de grote kunstinstellingen zelf innovatieve projecten kunnen financieren, zoals hun beheersovereenkomst voorschrijft, en dat projectsubsidies geen loonengagementen bevatten, waardoor van niemand iets wordt afgenomen.

In de culturele wereld ontstond daartegen een storm van protest, voornamelijk ingegeven door de overweging dat projectsubsidies het humus van de kunsten vormen. Alleen daarin zou jong talent kunnen ontkiemen en innovatie ten volle kunnen floreren. Een dergelijke dynamiek vindt volgens de actievoerders per definitie buiten de werking van grote instellingen plaats. Vertegenwoordigers van de betogende kunstensector woonden de begrotingsbesprekingen in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media bij vanaf de publiekstribune. Bij die besprekingen hekelden leden van de oppositie de besparingen. Ook leden van meerderheidsfracties vroegen om de deur op een kier te laten voor een eventuele latere herziening van de maatregel.

Wegens de coronacrisis heeft de Vlaamse Regering ten slotte haar geplande budgettaire orthodoxie voor 2020 niet gehandhaafd en aan noodlijdende sectoren extra steun toegezegd om hun overleving te waarborgen. Voor getroffen gesubsidieerde sectoren, waaronder de culturele sector, riep ze een noodfonds in het leven van uiteindelijk 300 miljoen euro. Bij de begrotingscontrole van 2020 bleek dat ook de besparingen op de projectsubsidies grotendeels teruggeschroefd zijn.

 

Lees en herbekijk

  • Begrotingsbesprekingen in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (november-december 2019 en mei-juni 2020)

-  Begrotingsopmaak 2020

Lees het commissieverslag van de begrotingsopmaak 2020

Herbekijk de bespreking in de commissie van 14 november 2019 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de commissie van 28 november 2019 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 19 december 2019 en lees het verslag

-  Begrotingsaanpassing 2020

Lees het commissieverslag van de begrotingsaanpassing 2020

Herbekijk de bespreking in de commissie van 14 mei 2020 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 24 juni 2020 en lees het verslag

  • Gedachtewisselingen met minister-president Jan Jambon over de impact van de coronacrisis op het cultuurbeleid (8 april 2020) en over het coronanoodfonds (4 juni 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling in de commissie van 8 april 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling in de commissie van 4 juni 2020 en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Jan Jambon over de projectsubsidies (24 oktober 2019 en 16 januari 2020)

Herbekijk de bespreking van 24 oktober 2019 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking van 16 januari 2020 en lees het verslag

Scroll to top