Search in Vlaams Parlement

Agenda

November 2022, week 46

14.11.

15.11.

13.45u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

13.45u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Bart Somers het ontwerp van uitgavenbegroting 2023, en de verschillende beleids- en begrotingstoelichtingen voor zijn bevoegdheidsdomeinen. Voorts bespraken de commissieleden met hem het ontwerp van programmadecreet 2023.  

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vernietiging omgevingsvergunning glastuinbouwbedrijf

Recent vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) de omgevingsvergunning voor een glastuinbouwbedrijf. De raad stelde dat de ministeriële instructie die toestemming zou geven, ontoereikend is om te kunnen uitmaken of er een significante impact is op de habitatrichtlijngebieden. Er moet volgens de RvVb nog steeds sprake zijn van een toereikende passende beoordeling. Hoe evalueert minister Zuhal Demir het arrest van de RvVb? Hoe wil z...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Vlaams datanutsbedrijf: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering nam in haar relanceplan Vlaamse Veerkracht het voornemen op om een Vlaams datanutsbedrijf op te richten. Dit datanutsbedrijf zal, als neutrale derde partner tussen overheid en privésector, fungeren als katalysator van vernieuwende initiatieven om economische en maatschappelijke welvaart te stimuleren. Het wil inzetten op meer privacy voor burgers en bedrijven, dankzij persoonlijke datakluizen. Hierdoor krijgt de burger een he...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister-president Jan Jambon lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de verschillende beleids- en begrotingstoelichtingen voor zijn bevoegdheidsdomeinen. 

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Hilde Crevits lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de beleids- en begrotingstoelichting voor haar bevoegdheidsdomeinen. Voorts bespraken de commissieleden met haar het ontwerp van programmadecreet 2023.

16.11.

09.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

09.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken de begroting Armoedebestrijding. Minister Benjamin Dalle lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de beleids- en begrotingstoelichting voor het bevoegdheidsdomein Armoedebestrijding. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming.

09.45u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

09.45u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Rapport praktijkcommissie eindtermen: gedachtewisseling

De onderwijsdoelen of eindtermen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement het decreet goed betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Er werd een praktijkcommissie opgericht, die de praktische implementatie van de nieuwe onderwijsdoelen en de haalbaarheid ervan bewaakt. De leden van ...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken de begroting Zeevisserij. Minister Hilde Crevits lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de beleids- en begrotingstoelichting voor het bevoegdheidsdomein Zeevisserij. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming.

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken de begroting Vlaamse Rand. Minister Ben Weyts lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de beleids- en begrotingstoelichting voor het bevoegdheidsdomein Vlaamse Rand. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming. 

11.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

11.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Zuhal Demir lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de verschillende beleids- en begrotingstoelichtingen voor haar bevoegdheidsdomeinen. Voorts lichtte ze het ontwerp van programmadecreet 2023 toe. 

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actualiteitsdebat over mistoestanden kinderopvang 

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Bescherming klokkenluiders - Omzetting Europese richtlijn, Wijziging Mediadecreet - Herverdeling vrijgekomen FM-frequenties

17.11.

08.30u -

Commissie voor Onderwijs

08.30u -

Commissie voor Onderwijs

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Jo Brouns het ontwerp van uitgavenbegroting 2023, en de verschillende beleids- en begrotingstoelichtingen voor zijn bevoegdheidsdomeinen. Voorts bespraken de commissieleden met hem het ontwerp van programmadecreet 2023. Ten slotte stemden ze over deze ontwerpen van decreet.

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

09.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Matthias Diependaele had de uitgavenbegroting 2023, het bijbehorende programmadecreet en de verschillende beleids- en begrotingstoelichtingen voor zijn bevoegdheidsdomeinen al toegelicht in de commissievergadering van 10 november. Tijdens deze vergadering volgde de bespreking met de commissieleden.

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Gevolgen omvorming A12 tot stadsboulevard

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wil de invalswegen vanuit Vlaanderen omvormen tot stadsboulevards. Op de A12 zou dit de rijvakken richting Brussel reduceren van 5 naar 2. Het bedrijfsleven vreest voor bijkomend fileleed. Heeft minister Lydia Peeters overleg gepleegd met haar Brusselse collega? Overweegt ze juridische stappen? Passen de Brusselse plannen voor de A12 in de visie van de Vlaamse overheid voor de herinrichting van de Brusselse ri...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Jan Jambon het ontwerp van uitgavenbegroting 2023, en de beleids- en begrotingstoelichting voor zijn bevoegdheidsdomein Cultuur. Voorts bespraken de commissieleden met hem het ontwerp van programmadecreet 2023.  

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Regionale luchthavens: hoorzitting

Op Vlaams grondgebied liggen, naast de nationale luchthaven in Zaventem, nog drie regionale luchthavens: Brugge-Oostende, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen. Op vraag van de Vlaamse overheid werd een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld over deze regionale luchthavens. Deze MKBA leidde tot 16 mogelijke scenario's voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthavens. Hierover hielden de leden van de commissie een hoorzitting met profes...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Benjamin Dalle de uitgavenbegroting 2023, en de beleids- en begrotingsdoelstelling voor zijn beleidsdomein Jeugd.

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Jo Brouns het ontwerp van uitgavenbegroting 2023, en de verschillende beleids- en begrotingstoelichtingen voor zijn bevoegdheidsdomeinen. Voorts bespraken de commissieleden met hem het ontwerp van programmadecreet 2023. Ten slotte stemden ze over deze ontwerpen van decreet.

18.11.

09.30u -

Commissie voor Onderwijs

09.30u -

Commissie voor Onderwijs

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top