Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 19

12.05.

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Verbetering betaalbaarheid private huurmarkt: voorstel van resolutie

Huren op de private huurmarkt is de voorbije jaren steeds duurder geworden: gemiddeld 35 procent van het inkomen van private huurders gaat naar de betaling van de maandelijkse huur. Leden van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering vragen om de indexering van de huurprijzen in 2022 te beperken tot 2 procent, de indexering van lopende huurcontracten te berekenen volgens de afgevlakte gezondhe...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Duaal leren: wijzigingsdecreet

Duaal leren houdt in dat leerplichtige jongeren hun diploma secundair onderwijs behalen door werkervaring op de werkvloer en in een school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in met daarin een uitbreiding van de aanloopfase, kwalificeren in de aanloopfase en de wijziging van de berekeningswijze van het werkingsbudget voor duale opleidingen in de centra voor deeltijds ...

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Jaarverslag 2021 Literatuur Vlaanderen: hoorzitting

Literatuur Vlaanderen ondersteunt de letterensector in Vlaanderen - van auteur tot lezer - in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. De organisatie doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. Daarnaast brengt ze ook de vele spelers in de boekensector samen om te werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod. De leden van de commissie hielden ...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bijdrage VRT aan Streamz

DPG Media en Telenet lanceerden op 3 september 2020 het langverwachte Streamz, de zogenaamde Vlaamse Netflix. De VRT werd door de Vlaamse Regering gevraagd om vanuit een rendabel businessplan in dit project mee te stappen. Hoe werkt de VRT samen met Streamz om de Vlaamse audiovisuele sector te ondersteunen? Hoe evalueert minister Benjamin Dalle de marktversterkende rol van de VRT? Hoe werkt de VRT prioritair en marktconform samen met initiatiev...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Praktijkcommissie eindtermen

De onderwijsdoelen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. De Vlaamse Regering besliste eind april om de werkzaamheden van de praktijkcommissie die de invoering van de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs moet opvolgen, met één jaar te verlengen. In haar tussentijds rapport gaf deze commissie immers aan dat ze voor een grondige evaluatie een extra schooljaa...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

De Vlaamse Regering nam de voorbije maanden initiatieven om ervoor te zorgen dat leerlingen uit het buitengewoon onderwijs niet langer urenlang op de bus moesten zitten tijdens hun woon-schoolverkeer. Recent maakte minister Lydia Peeters bekend dat ze voor het schooljaar 2022-2023 zo’n 26,6 miljoen euro vrijmaakt voor extra ritten. Ook zal een enkele rit voor iedere leerling niet langer dan 90 minuten duren. Wat is de prognose voor de gemidde...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top