Search in Vlaams Parlement

Agenda

November 2021, week 47

22.11.

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

23.11.

13.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

13.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de bespreking aan van de uitgavenbegroting. Minister Zuhal Demir lichtte de uitgavenbegroting 2022 toe voor het beleidsdomein Toerisme. Daarna volgde de bespreking en de indicatieve stemming. Vervolgens zetten ze met minister-president Jan Jambon de bespreking voort van de uitgavenbegroting voor de bevoegdheden Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen en stemden ze er indicatief...

13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de begroting 2022 voort: ze bespraken onder andere het rapport van het Rekenhof over de begroting 2022 en voerden het algemeen debat over de begroting 2022 met minister Matthias Diependaele.

13.45u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.45u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voort. De commissieleden bespraken in samenhang hiermee het eindrapport van de projectgroep Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging. Daarbij gingen de verschillende departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn.

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort. Daarna stemden ze over beide ontwerpen van decreet.

15.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

15.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort.

24.11.

09.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voort. Daarna stemden ze over de desbetreffende ontwerpen van decreet.

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort. Daarna stemden ze over beide ontwerpen van decreet.

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de bespreking van de uitgavenbegroting aan. Minister Jan Jambon lichtte de uitgavenbegroting 2022 toe voor het beleidsdomein Cultuur. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden.

09.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

09.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de bespreking van de uitgavenbegroting aan. Minister Ben Weyts lichtte de uitgavenbegroting 2022 toe voor het beleidsdomein Vlaamse Rand. Daarna volgde de bespreking en de indicatieve stemming. De commissieleden bespraken in samenhang hiermee het eindrapport van de pilootgroep voor het beleidsdomein Vlaamse Rand in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging met Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Ag...

10.00u - Zaal Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

10.00u - Zaal Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Uitgaventoetsing: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering wil gebruik maken van het beleidsinstrument uitgaventoetsing, ook wel spending review genoemd, om het begrotingsbeleid van de volgende legislatuur voor te bereiden. De leden van de commissie wisselden met minister Matthias Diependaele van gedachten over de beleidsthema’s die de Vlaamse Regering via zo’n uitgaventoetsing wil laten doorlichten.

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en het programmadecreet voort. Ze bespraken in samenhang met de uitgavenbegroting het eindrapport van de projectgroep Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging. Daarbij gingen de verschillende departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn.

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Beëindiging bilaterale investeringsovereenkomsten tussen EU-lidstaten, Instemmingsdecreet Europees Stabiliteitsmechanisme

25.11.

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Begroting 2022 De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort.  

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voor het beleidsdomein Cultuur voort.  

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Onderwijs

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Onderwijs

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs: voorstellen van resolutie

Uit een bevraging van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de ouderkoepel van het vrij onderwijs (VCOV) in de maand oktober blijkt dat kinderen uit het buitengewoon onderwijs die gebruikmaken van het collectief vervoer, soms urenlang op de bus zitten tijdens hun school-woonverkeer. Zo’n duizend kinderen zitten in totaal zelfs meer dan 5 uur per dag op de bus, wat tot vermoeidheid en stress leidt. Een en ander gaat in tegen bepalingen uit het...

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort.

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voor het beleidsdomein Media voort.  

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort.  

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de bespreking van de begroting aan. Minister Ben Weyts lichtte de uitgavenbegroting 2022 toe voor het beleidsdomein Onderwijs, en ook het ontwerp van programmadecreet 2022. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden.

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Begroting 2022

De leden van de commissie bespraken de uitgavenbegroting 2022.

26.11.

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

09.00u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met THV RoTS, Lantis en professor Jan Tytgat

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Spanningen met Wit-Rusland

Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland lopen de gemoederen op doordat duizenden migranten daar de Europese Unie binnen willen geraken. Het regime van de Wit-Russische president Loekasjenko heeft deze migranten naar die grens begeleid om op die manier druk te zetten op de Europese Unie om de sancties tegen Wit-Rusland teniet te doen. Door die sancties raken Vlaamse chemiebedrijven moeilijker aan grondstoffen om kunstmest te produceren. Welke m...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top