Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 13

23 juni 2021 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

16 juni 2021 09.30u - Koepel

Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

Analyse gewelddadige radicalisering: hoorzitting

In de vorige legislatuur richtte het Vlaams Parlement een commissie op voor de bestrijding van gewelddadig radicalisme. Haar werkzaamheden hebben geleid tot een resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering, met daarin 55 aanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering stelde ook een actieplan op ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme, dat ze in het...

9 juni 2021 09.30u - Koepel

Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

Actieplan 2020-2024: gedachtewisseling

In de vorige legislatuur richtte het Vlaams Parlement een commissie op voor de bestrijding van gewelddadig radicalisme. Haar werkzaamheden hebben geleid tot een resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering, met daarin 55 aanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering stelde ook een actieplan op ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme, dat ze in het...

26 mei 2021 10.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

21 april 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

Lokale integrale veiligheidscellen: ontwerp van decreet

Om een beleid te voeren tegen gewelddadige radicalisering werden op gemeentelijk vlak lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) opgericht. Om de goede werking van de LIVC-R te waarborgen, is het noodzakelijk dat er vertrouwelijke informatie kan worden gedeeld. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om mogelijk te maken dat leden van Vlaamse diensten en voorzieningen en gesubsidieerde...

9 december 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

Rapport lokale aanpak radicalisering: gedachtewisseling

Sinds 2018 doet het Vlaams Vredesinstituut (VVI) onderzoek naar de uitvoering van het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering. Op 2 december 2020 publiceerde het VVI een geïntegreerd onderzoeksrapport met een algemene evaluatie van dit actieplan, in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De leden van de commissie wisselden van gedachten over dit onderzoeksrapport met Nils Duquet, directeur ad in...

7 oktober 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

Rol lokale besturen en lokale integrale veiligheidscellen: gedachtewisseling 

Het Vlaams Parlement heeft een commissie opgericht over de bestrijding van gewelddadig radicalisme. Haar werkzaamheden hebben in de vorige legislatuur geleid tot een resolutie met daarin 55 aanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Regering. De toenmalige regering stelde ook een actieplan op ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. In deze vergadering wisselden de leden van gedachten over de rol ...

1 juli 2020 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

Rapport lokale aanpak radicalisering: gedachtewisseling

Sinds 2018 doet het Vlaams Vredesinstituut (VVI) onderzoek naar de uitvoering van het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering. Een eerste onderzoeksproject focust op de lokale aanpak en preventie van radicalisering. De leden van de commissie wisselden van gedachten over dit onderzoeksrapport met Nils Duquet, directeur ad interim van het VVI en met Maarten Van Alstein, onderzoeker van het VVI.

22 januari 2020 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

Scroll to top