Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Jaak Gabriels

Ondervoorzitter

Leonard Quintelier

Secretaris

Jan Penris

Vaste leden

Ward Beysen

Joachim Coens

Carl Decaluwe

Paul Dumez

Pieter Huybrechts

Patrick Lachaert

Herman Lauwers

Ludo Sannen

Jacques Timmermans

Profile picture Bruno Tobback

Bruno Tobback

Maria Tyberghien-Vandenbussche

Robert Voorhamme

Plaatsvervangende leden

Georges Cardoen

Marc Cordeel

Freddy De Vilder

Jacques Devolder

Marijke Dillen

Michel Doomst

Johnny Goos

Johan Malcorps

Erik Matthijs

Johan Sauwens

René Swinnen

Arnold Van Aperen

Mark Van der Poorten

Jef Van Looy

Frans Wymeersch

Contact

Commissievoorzitter

Jaak Gabriels

Commissiesecretaris

Scroll to top