Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Philippe De Coene

Eerste ondervoorzitter

Bart Caron

Tweede ondervoorzitter
Profile picture Johan Deckmyn

Johan Deckmyn

Vaste leden

Profile picture Jean-Jacques De Gucht

Jean-Jacques De Gucht

Jo De Ro

Paul Delva

Danielle Godderis-T'Jonck

Profile picture Chris Janssens

Chris Janssens

Els Kindt

Chokri Mahassine

Profile picture Marius Meremans

Marius Meremans

Johan Verstreken

Jurgen Verstrepen

Wim Wienen

Veli YĆ¼ksel

Plaatsvervangende leden

Frank Creyelman

Peter Gysbrechts

Yamila Idrissi

Profile picture Vera Jans

Vera Jans

Jan Penris

Jan Roegiers

Profile picture Tinne Rombouts

Tinne Rombouts

Johan Sauwens

Profile picture Katrien Schryvers

Katrien Schryvers

Luckas Van Der Taelen

Profile picture Kris Van Dijck

Kris Van Dijck

Wim Van Dijck

Sas van Rouveroij

Profile picture Wilfried Vandaele

Wilfried Vandaele

Ulla Werbrouck

Toegevoegde leden

Erik Arckens

Contact

Philippe De Coene

Commissiesecretaris

Scroll to top