Search in Vlaams Parlement

Waals Parlement (Parlement de Wallonie)

Waals parlement

Het Parlement van Wallonië (Parlement de Wallonie) is het parlement van het Waalse Gewest. Het controleert de Waalse regering, en is bevoegd voor de gewestmateries in Wallonië en Duitstalig België. 

Square Arthur Masson 6 
5012 Namur
Secretaris-generaal: Frédéric Janssens

Scroll to top