Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Voorstel van resolutie

Eenvoudige verklaring

Een parlementslid doet via een voorstel van resolutie aanbevelingen aan de Vlaamse Regering.

Uitgebreide verklaring

Een parlementslid doet via een voorstel van resolutie aanbevelingen aan de Vlaamse Regering. De behandeling van een voorstel van resolutie verloopt als volgt.

1. De commissie bespreekt het voorstel

Het voorstel wordt besproken in een parlementaire commissie.

  • De besprekingen in de commissie zijn inhoudelijk grondig, en gaan vaak over alle inhoudelijke technische en juridische aspecten van het voorstel.
  • Volksvertegenwoordigers kunnen specialisten horen over het probleem in het voorstel of ontwerp. Dat gebeurt in hoorzittingen.
  • De volksvertegenwoordigers van de commissie stellen eventuele aanpassingen aan de voorgestelde tekst voor. Die aanpassingen hetenĀ amendementen.
  • Na de bespreking volgt er een voorlopige stemming. Pas als een meerderheid van de commissieleden voor het voorstel stemt, gaat de tekst naar de plenaire vergadering.

2. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel

Het voorstel wordt vervolgens besproken in de plenaire vergadering.

  • De volksvertegenwoordigers krijgen eerst het verslag van de commissiebesprekingen over de goedgekeurde voorstellen.
  • Daarna kunnen ze die voorstellen opnieuw bespreken met de hele groep. De bespreking in de plenaire vergadering gaat gewoonlijk over de algemene lijnen van het voorstel, niet meer over de technische details.
  • De volksvertegenwoordigers dienen eventueel amendementen in.
  • De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het voorstel.
Terug naar overzicht
Scroll to top