Terug naar overzicht

Voorstel van decreet

Simple statement

Een voorstel van decreet is een initiatief voor een nieuwe Vlaamse wet van een of meerdere parlementsleden. De behandeling van een voorstel van decreet kan ook worden gekoppeld aan de behandeling van een ontwerp van decreet (een decreetgevend initiatief van de Vlaamse Regering).

Comprehensive statement

Een voorstel van decreet is een initiatief voor een nieuwe Vlaamse wet van een of meerdere parlementsleden. De behandeling van een voorstel van decreet kan ook worden gekoppeld aan de behandeling van een ontwerp van decreet (een decreetgevend initiatief van de Vlaamse Regering).

Een voorstel van decreet wordt als volgt besproken:

1. De commissie bespreekt het voorstel

Het voorstel wordt besproken in een parlementaire commissie.

  • De bespreking in de commissie zijn inhoudelijk grondig, en gaan vaak over alle inhoudelijke technische en juridische aspecten van het voorstel.
  • Volksvertegenwoordigers kunnen specialisten horen over het probleem in het voorstel of ontwerp. Dat gebeurt in hoorzittingen.
  • De volksvertegenwoordigers van de commissie stellen eventuele aanpassingen aan de voorgestelde tekst voor. Die aanpassingen heten amendementen.
  • Na de bespreking volgt er een voorlopige stemming. Pas als een meerderheid van de commissieleden voor het voorstel stemt, gaat de tekst naar de plenaire vergadering.

2. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel

Het voorstel wordt vervolgens besproken in de plenaire vergadering.

  • De volksvertegenwoordigers krijgen eerst het verslag van de commissiebesprekingen over de goedgekeurde voorstellen.
  • Daarna kunnen ze die voorstellen opnieuw bespreken met de hele groep. De bespreking in de plenaire vergadering gaat gewoonlijk over de algemene lijnen van het voorstel, niet meer over de technische details.
  • De volksvertegenwoordigers dienen eventueel amendementen in.
  • De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het voorstel.

3. De Vlaamse Regering voert uit

  • Een voorstel of ontwerp van decreet wordt nu bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering Het wordt dan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Nu moet de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat het decreet ook wordt toegepast.
Terug naar overzicht
Scroll naar boven