Terug naar overzicht

Hoorzitting

Simple statement

Een commissie kan een of meerdere specialisten in een bepaald onderwerp uitnodigen om hun visie over dat onderwerp te geven in een hoorzitting.

Comprehensive statement

Een commissie kan een of meerdere specialisten in een bepaald onderwerp uitnodigen om hun visie over dat onderwerp te geven in een hoorzitting.

Hoorzittingen vinden meestal plaats naar aanleiding van de bespreking van een ontwerp of voorstel van decreet, om een bredere kijk te krijgen op het onderwerp van het decreet. De sprekers op een hoorzitting zijn meestal academici of vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Ook afgevaardigden van een administratie kunnen uitgenodigd worden als de bevoegde minister daarmee instemt. Ministers kunnen zelf niet uitgenodigd worden.

Van elke hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

 

Meer voorbeelden? Lees de verslagen van de recente hoorzittingen

Terug naar overzicht
Scroll to top